Associació Cultural Baixa Segarra Santa Coloma de Queralt

RECULL NÚM. 9, abril de 2005. 15 €

Recull núm. 9 Associació Cultural Baixa Segarra Santa Coloma de Queralt

Reis Fontanals Jaumà i Montserrar Molina Egea Catàleg del fons dels Queralt de la Biblioteca de Catalunya

Maria Garganté Llanes Algunes obres de manteniment a la parroquial de Santa Coloma de Queralt durant el segle XVIII

Josep M.T. Grau i Pujol i Roser Puig i Tarrech Una mostra del flux migratori de la Baixa Segarra i la Conca de Barberà vers Valls (segle XVIII)

Josep M. Llobet i Portella Informació documental sobre una controvèrsia entre l'Ajuntament i la comunitat de preveres de Santa Coloma de Queralt 1763

Albert Palà i Montcusí Les germandats de socors mutus a la Baixa searra (1870-1960)

Josep M. Porta i Balanyà Els notaris de Santa Coloma de Queralt (segles XIII-XX) El retorn dels

protocols notarials anteriors al segle XIX

Pelegrí Segura Trullols La Pobla de Carivenys: Festes, associacions i d'altres retalls.

Per sol·licitar-lo envieu-nos la vostra adreça i us el farem arribar contrarremborsament per correu (despeses de tramesa a part)

Cliqueu aquí per demanar-lo

 | Tornar a publicacions |