Associació Cultural Baixa Segarra Santa Coloma de Queralt

RECULL NÚM. 10, agost de 2007. 15 €

Recull núm. 10 Assciació Cultural Baixa Segarra Santa Coloma de Queralt

Pau Arroyo i Casals i Agit Serrano i Coma. Conservació de les pintures de la volta de l'escala noble del Castell de Santa Coloma de Queralt

Maria Rosa Boladeras i Calaf, Cent anys de records de Santa Coloma de Queralt.

Mercedes Bruned i Gil i Anna M. Miralles i Cabré. Intervenció de neteja de les Fonts de les Canelles.

Josep M. Grau Pujol i Roser Puig Tàrrech. Un inventari patrimonial del convent de la Mercè de Santa Coloma de Queralt després de l'exclaustració (1836)

Manel Güell Junkert. Rafel de Biure de Montserrat, o les tribulacions d'un senyor bandoler de Vallespinosa (1570 -1634)

Josep M. Llobet i Portella. Algunes dades documentals sobre Conesa (1425 - 1645)

Jordi Morelló i Baget. Les universitats de la baronia de la Llacuna a la llum d'una concòrdia amb llurs creditors de l'any 1397.

Roser Puig i Tàrrech. Mobilitat demogràfica de la Conca de Barberà i Baixa Segarra via Reus (segle XVIII).

Pelegrí Segura i Trullols Notes històriques de de la Pobla de Carivenys.
Per sol·licitar-lo envieu-nos la vostra adreça i us el farem arribar contrarremborsament per correu (despeses de tramesa a part)

Cliqueu aquí per demanar-lo

 | Tornar a publicacions |