Associació Cultural Baixa Segarra Santa Coloma de Queralt

 

Ferran Companys Santa Coloma de Queralt

FONS FERRAN COMPANYS
INVENTARI DEL FONS DOCUMENTAL DONAT PEL SR. FERRAN COMPANYS
(1-50) (51-100) (101- 145)
Doc.101 21/10/1846 Montbl. a Mont-ral. Un veí que ha de comparèixer a declarar a Montbl. 1 full, 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.102

02/11/1846 imprès

Contribució industrial i de comerç. 1 full, 215 x 310 mm, castellà. 
Doc.103  17/11/1846 Que compareguin sis particulars a declarar a Montbl. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà.
Doc.104  22/11/1846 Tornen a demanar la compareixença de diversos particulars a Montb. 1 full, 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.105 24/11/1846 Que Josep Barberà es presenti a Montbl. 1 full, 155 x 220 mm, castellà.
Doc.106 26/11/1846 Noves reclamacions de presència. 1 full, 155 x 220 mm, castellà.
Doc.107  26/11/1846 Josep Besora ha rebut dues requisitòries. 1 full, 100 x 100 mm, castellà.
Doc.108 28/11/1846 Montb. a Mont-ral. Que encara no han presentat les persones demanades. 1 full, 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.109 01/03/1847 Sobre instrucció de diligències. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.110  27/03/1847 Montb. a MR. Demanen compareixença d'un particular. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.111 

1847 abril fragment

Relatiu a la llenya per la tropa. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.112  27/04/1847 Cap Polític de Tarna. a alcalde MR. Sobre la detenció practicada sobre una persona per part de 4 homes armats. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.113 06/07/1847 De Montbl. a alcalde de MR. Sobre persones condemnades al pagament de despeses en motiu d'una causa criminal. 2 fulls, 215 x 315 mm, castellà.
Doc.114 18/07/1847 Alcalde d'Alcover a alc. de Mont-ral. Sobre entrada d'aigües. 1 full, 155 x 215 mm, castellà.
Doc.115  19/07/1847 Jutjat de Montb. a alc. de MR. Demana comparèixer sis particulars de MR. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.116 26/08/1847 Jutjat de Montb. a alc. MR. Demanen compareixença d'un particular per tenir judici verbal contra un altre. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.117 23/09/1847 Comandament de Montb. a alcalde de MR. Demanen que es presenti l'alcalde. 1 full, 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.118 12/11/1847 Montb. a MR.. Que detenguin un particular acusat de deutes. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.119  12/11/1847 imprès Alc. de Montb. al de MR. El dia 13 hi haurà sis bagatges per a la tropa. 1 full, 155 x 215 mm, castellà.
Doc.120 30/11/1847 Jutjat Montb. a alc. MR. Demanen presentació d'un particular. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.121 04/12/1847 Comand. Montb. a alc. MR. Demanen presentació immediata de l'alc. 1 full, 150 x 100 mm, castellà.
Doc.122 06/12/1847 Jutjat de Montb. a alc. de MR. Demana remissió de notes sobre un part. 1 full, 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.123  17/12/1847  Jutjat de Montb. a alc. MR. Que es presenti l'alc. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.124 24/12/1847 Jutjat de Montb. a alc. MR. Que es presenti l'Aj. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.125  08/01/1848 Jutjat de Montb. a alc. MR. Que saben que Juan P... (a) Mitx Ull viu a MR. Que el capturin. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.126  24/01/1848 Jutjat de Montb. a alc. MR. Que passi a Montb. la mare d'un part. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.127  03/10/1848 Comand. de Prades a alc. MR. Que faci cap allí, l'alc. full, 155 x 215 mm, castellà.
Doc.128 26/11/1848  Alc. de Prades a MR.. Sobre les finques urbanes i rústiques de Pere Roig. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà.
Doc.129  25/02/1849 Pere Fort, veí de Mont-ral, presenta un memorial davant la Reina. 1 full, 215 x 235 mm, castellà. 
Doc.130  10/01/1852 Ramon Roig ha rebut 16 duros de Pere Fort del mas, per un deute. 1 full, 210 x 150 mm, castellà.
Doc.131 11/01/1852 Pere Roig ha rebut 320 rals de Pere Fort del mas, per un deute. 1 full, 210 x 150 mm, castellà.
Doc.132  20/01/853 imprès Contribució de consums. 1 full, 145 x 205 mm, castellà.
Doc.133  18/06/1853 Demanda d'una quantitat derivada d'un testament. Judici de conciliació. 1 full, 210 x 300 mm, castellà. 
Doc.134  31/01/1856 imprès Cèdula de veïnatge de Pere Fort. 1 full, 105 x 160 mm, castellà.
Doc.135  02/04/1856 imprès Cèdula de repartiment de contribucions. 1 full, 215 x 155 mm, castellà.
Doc.136  28/04/1857 imprès Cèdula de repartiment de contribucions. 1 full, 215 x 155 mm, castellà. 
Doc.137 10/02/1859 imprès Cèdula de repartiment de contribucions. 1 full, 215 x 155 mm, castellà.
Doc.138  02/03/1859 imprès  Cèdula de veïnatge de Pere Fort. 1 full, 105 x 160 mm, castellà.
Doc.139 16/05/1862 Lletra dirigida al jutge de pau de MR. Sobre incompareixença amb motiu d'algun judici. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 215 mm, castellà. 
Doc.140 1862 Contribució de consums del quart trimestre. 
Doc.141  1863 Contribució de consums del tercer trimestre.
Doc.142  18/0871863 Contribució territorial. 
Doc.143  08/08/1863 Contribució territorial.
Doc.144  10/03/1864 Cèdula de veïnatge.
Doc.145 13/04/1870 Acord entre parts. 2 fulls, 220 x 320 mm, castellà.
 

| inici | | retrocedir |

Aquests documents s'han acabat d'incorporar a aquesta pàgina el 25 de juny de 1997, festivitat de Sant Guillem i Adalbert, màrtir.