Associació Cultural Baixa Segarra Santa Coloma de Queralt

 

Ferran Companys Santa Coloma de Queralt

FONS FERRAN COMPANYS
INVENTARI DEL FONS DOCUMENTAL DONAT PEL SR. FERRAN COMPANYS

(1-50) (51-100) (101-145)

Doc.51 03/08/1796 El dia 5 els dos fills de Pere Fort i el taverner d'Albarca es posaran en camí cap a la Sala del Crim. 1 full (i 1 de blanc), 210 x 300 mm, castellà. 
Doc.52  14/05/1798 fragment Còpia dels capítols (fins a 12) presentats per Rosa Adseries Damià en el plet contra Francesc i Salvador Girona i Rovira. 2 fulls, 215 x 315 mm, castellà. 
Doc.53 18/05/1798 Repartiment del cadastre. Inviduació i quantitat. 2 fulls (i 2 de blancs), 150 x 205 mm, català.
Doc.54 19/04/1800 Sobre persones que intenten eximir-se del pagament del cadastre per avançada edat. 1 foli, 215 x 315 mm, castellà.
Doc.55  09/09/1800 Passen comptes els regidors del 1799. 1 full (i 1 de blanc), 215 x 310 mm, català. 
Doc.56  16/05/1801 Recull dels edictes promulgats pels comtes de Prades relatius a les limitacions de la ramaderia i en favor de l'agricultura: els ramats de llana i cabrum, tinguts a guanys, sense certificat de sanitat, envaïen boscos de pins tendres, d'alzines i roures i fins i tot plantacions de fruiters. Edicte: ningú podrà mantenir ramat sinó representa la meitat del seu capital, els que comprin ramats fora hauran de presentar certificat de sanitat als Aj., les cabres no podran entrar des d'abril fins agost, ambdós inclosos, a les pinedes tendres. Els edictes anteriors, inobservats, eren de 1775 i 1791. Se'n fa un recull. 4 fulls, 205 x 305 mm, castellà. 
Doc.57

02/05/1805fragment

Arrendament a mitges per 4 anys d'una heretat, fet per Maria Fort, vídua de JB Aleu, a favor d'Anton Musté, de Mont-ral i Josep Nebot, d'Ulldemolins. 1 full, ? ? , català. 
Doc.58  30/08/1805 Carta de Pere Torruella, des de Tortosa, a Pere Fort. Sobre la collita de blat, ordi, oli i garrofes, la guerra, la mòlta de l'oli, un mal casament... 2 fulls, 145 x 205 mm, castellà. 
Doc.59  17/03/1807 Carta de Josep Cuaria Baldric a Pere Fort. Sobre la mort intestada de la filla de Pere Fort. 2 fulls, 145 x 210 mm, català. 
Doc.60 28/04/1807 Sobre un debitori contret pels Barberà. 1 full,, 215 x 315 mm, castellà.
Doc.61 

27/04/4808fragment

Pere Fort havia contret esposalles amb Maria Argany. Mentre, Rosa Altès havia fet circular rumors sobre Pere, segurament dient que també s'havia compromès amb ella. El rector acusava Rosa de portar una "mala vida con otros que como caballo desbocado iba á encontrarlos por diversas partes (...) no ha habido soltero refugiado en esta tierra que no la haya tratado, y con tratos que me doy verguenza de referirlos". De Tarragona responen que cal que Rosa comparegui a la Cúria i que les esposalles de Pere i Maria tirin endavant. 2 fulls, 215 x 315 mm, castellà. 
Doc.62  20/07/1808 Pere Fort lliura 3 ll. 7 ss. 6 d. a Pere Altès (possible relació amb l'acte anterior). 1 full, 155 x 215 mm, català. 
Doc.63  21/10/1808 Acte de reclamació d'un deute. 2 fulls, 215 x 315 mm, castellà (mal estat).
Doc.64 28/02/1809 Codicil de Sebastià Montral. 2 fulls, 145 x 210 mm, català.
Doc.65 09/09/1809 Reclamació d'un deute a Pere Fort i Llort, pagès del mas de la Cadeneta, degudes per raó de pensió de censal. 1 full (i 1 de blanc), 205 x 300 mm, castellà. 
Doc.66  21/03/1813 Carta de Josep Batlle al seu pare, des de la Selva. Sobre les "pretensions" del seu germà. 1 full, 155 x 220 mm, català. 
Doc.67 10/08/1813 De Gabriel Simó a Pere Fort, des d'Alcover. Li demana un parell de pollastres. 1 full, 155 x 220 mm, català.
Doc.68  08/11/1813 Extracte dels pactes per al casament entre Baptista Fort i Teresa Barberà. 2 fulls, 120 x 155 mm, català.
Doc.69 23/03/1814 Carta d'Ildefonsa Mallol a Pere Fort, des de Valls. Li demana carbó que li devia i que li trameti prest, que el compra a la menuda. 1 full, 155 x 215 mm, català. 
Doc.70 04/05/1814 El procurador cobra 25 rals d'ardit per raó de mitja conducta de Pere Fort, pagès del mas de'n March. 1 full, 155 x 220 mm, català.
Doc.71 08/12/1814 Carta d'Antoni Soler al rector de Mont-ral, Isidre Puigibet. Sobre la serrada del salms. 1 full, 145 x 205 mm, català. Doc.72 1815, 19 de juliol. Carta a Pere Fort Batlle. 1 full, 180 x 200 mm, català.
Doc.72  15/10/1815 Relacionat amb "apremios" deguts per raons de pa i "etapa". Afecta els membres del Comú i pertoca els anys 1812-1814. 1 full, 155 x 215 mm, català.
Doc.73 27/10/1815  Reclamació de diners deguts per una pensió de censal. 1 full, 215 x 310 mm, castellà. 
Doc.74 07/09/1816 Estat dels grans del novè de Mont-ral de la collita de 1816. 1 full, 145 x 205 mm, català.
Doc.75  17/10/1816 Pere Fort Batlle carta a Agustí Robert, el germà del qual reclama drets de dot. 1 full, 150 x 205 mm, català. 
Doc.76  22/07/1846 Reclamació de diners deguts per pensió de censal. 1 full, 210 x 305 mm, castellà.
Doc.77 03/10/1817 Contra el batlle de Prades, de part d'uns curadors testamentaris. 2 fulls, 220 x 315 mm, castellà. 
Doc.78 12/04/1818 Anton Soler a Maria Fort, vídua, des de Montblanc. El 22 de febrer s'assabentà de la mort del marit. Li enviarà el debitori. 2 fulls, 155 x 205 mm, català. 
Doc.79  28/04/1826 Sobre escopetes i diversos tipus d'armes. 2 fulls, 155 x 215 mm, castellà.
Doc.80 06/07/1826 Els curadors del mas d'en March arrenden per dos anys la hisenda a mitges. Figuren els pactes. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, català. 
Doc.81 23/04/1839 Acte de rebuda de la terça pertocant Pere Fort. 95 x 85 mm, català.
Doc.82 30/04/1839 Còpia d'un fargment d'obra religiosa. 1 full, 155 x 215 mm, català.
Doc.83  30/01/1843 Alc. Const. de Montblanc al de Mont-ral. Que el dia 2 passi per Montblanc per un afer important. 1 full (i 1 de blanc), 150 x 205 mm, castellà.
Doc.84  05/02/1843 Del Jutjat de 1a.instància del partit de Montbl. al batlle per tal que compleixi l'especificat en document adjunt. 1 full (i 1 de blanc), 150 x 205 mm, castellà. 
Doc.85  10/08/1843 Del comandament de Valls a Mont-ral. Ordre de la marxa militar. Tipus de vestuari. 1 full, 150 x 205 mm, castellà.
Doc.86

26/09/1843imprès

Carta del cap Polític de la Prov. de Tarna. als alcaldes. Mesures per perseguir els carlins. 2 fulls, 150 x 205 mm, castellà.
Doc.87 11/11/1843 La Fiscalia Militar a l'alcalde de Mont-ral. Demana que passin a declarar uns particulars. 2 fulls, 150 x 205 mm, castellà.
Doc.88 28/05/1844 Rebut estès per Rafael Prats a favor de Pere Fort. 1 full, 105 x 155 mm, català. 
Doc.89  10/01/1845 Rebut estès per Rafel Prats a favor de Pere Fort. 1 full, 95 x 150 mm, català.
Doc.90 1845-1849.  Diverses rebudes de censals. 1 full (i 1 de blanc), 215 x 310 mm, català. 
Doc.91 03/02/1846 De Mont-ral al Cap Polític de la Província. Que a la casa del Comú no tenen cap arma de foc, ni per perseguir animals ni per a res. 1 full (i 1 de blanc), 215 x 310 mm, castellà. 
Doc.92  27/03/1846 Que passin tres particulars de Mont-ral a Montblanc per notificació. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà.
Doc.93 30/03/1846 Que tornin a passar altres persones per Montblanc. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.94 02/04/1846 De Montb. a Mont-ral. Que passin per la Vila quatre particulars de Mont-ral. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.95 08/07/1846 Sobre la presentació d'algú a la Febró. 1 full, 155 x 220 mm, castellà.
Doc.96 10/07/1746 De Mont-ral a Plana i Samuntà. Sobre les multes imposades als ramaders que envaeixin les terres de conreu. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.97  18/07/1846 De Montb. a Mont-ral. Un particular que s'ha de presentar a la Vila. 1 full, 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.98  07/09/1846 De Montb. a Mont-ral. Insisteixen en el punt anterior. 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà.
Doc.99 14/09/1846 Comandament militar de Montb. a Mont-ral. Sobre "parapliegos". 1 full (i 1 de blanc), 155 x 220 mm, castellà. 
Doc.100 26/08/1846 Quatre particulars de Mont-ral que no s'han presentat. 1 full, 155 x 220 mm, castellà. 
 
| retrocedir | | avançar |