Associaciˇ  Cultural Baixa Segarra Santa Coloma de Queralt

 

MOSTRA DEL FONS DE PERGAMINS JOAN BALCELLS PRAT

Document 1
Pergamí, 75 x 28 cm. 
Arnau Guaya, del Fonoll, i Joan Guaya i Andreu Guaya, tots germans, del lloc de Rocafort, i Pere Busquet, de Forès, per expedició dels seus negocis, d'espontània voluntat, venen a Antoni Carbonell, de Rocafort, 100 sous que en faran 7 de pensió anual de censal. Hi obliguen tots els béns. La pensió caurà per Tots Sants i serà pagadora sense dilació en qualsevol habitació que el venedor tingui a Rocafort. Hi ha referències a talles, quèsties, host i cavalcada. 
1442, 9 de maig. 
Testimonis: Joan Lonc, de Siurana, i Pere Siurana. 
Signum d'Antoni Jordà, prevere i notari de l'església de Sarral per Pere Coloma, batxiller d'ambdós drets i rector. 
En l'època, Antoni Carbonell consta com a mercader de Rocafort. 

 

| retrocedir | | avanšar |